Vi er til for barn av innsatte

Innsattes barn ønsker å hjelpe både barn, omsorgspersoner og innsatte/domfelte.

Hos Innsattes barn kan du få hjelp med samvær, følgetjeneste og transport til fengsel, kurs og ulike samtaler. Vi bistår gjerne samarbeidspartnere med ulike problemstillinger som kan oppstå i møte med familier hvor en soner eller skal sone en dom.