Gi en hjertegave

Gi en hjertegave som støtter våre tiltak. I vår nettbutikk finner du et bredt utvalg med alternative gaver til venner og familie. Våre symbolske gavekort gir hjelp til de som trenger det mest.

Våre hjertegaver

Gi arbeidstrening til en som står utenfor arbeidslivet

I våre tiltak kan de som av forskjellige grunner ikke er på arbeidsmarkedet få oppleve mestring og glede

kr 225,– Les mer

Gi en seng til noen som sover ute

Kirkens Bymisjon driver akuttovernatting for fattig tilreisende som trenger en seng å sove i

kr 300,– Les mer

Gi et skattkammer til barn som trenger det

Ingen barn skal blir utelatt fra aktiviteter fordi foreldrene ikke har råd til utstyr. I våre skattkammer er alt gratis!

kr 375,– Les mer

Gi et sted å være til en som står utenfor

Mange av våre møtesteder er tilrettelagt for de som ikke er velkomne andre steder. Der alle kan ha råd til en varm lunsj og en

kr 225,– Les mer

Gi et varmt måltid til noen som er sulten

Uansett hva slags tiltak våre brukere og gjester benytter seg av så er det en fellesnevner - et godt og næringsrikt måltid

kr 120,– Les mer

Gi juridisk hjelp til en som lever på gata

Også de som lever et liv med rus trenger juridisk hjelp.

kr 450,– Les mer

La et barn treffe pappaen sin i fengsel denne jula

Barn som har foreldre i fengsel er ofte alene om skammen. Vi jobber for et trygt samvær med hele familien

kr 250,– Les mer

Ønsk en flyktning velkommen til Norge

Vi tilbyr møtesteder der gjestene kan øve seg på hverdagsnorsk, møte mennesker og skape nettverk

kr 275,– Les mer

Hva er Hjertegaver?

Hjertegaver er gaver der begge på til/fra lappen får noe som varmer: muligheten til å glede en som gruer seg til jul. Pengene du gir når du kjøper en hjertegave, går til de av Kirkens Bymisjons tiltak som trenger det mest.

Livet blir ikke alltid slik man tror

Gi en hjertegave som støtter våre tiltak. I vår nettbutikk finner du et bredt utvalg med alternative gaver til venner og famile. Våre symbolske gavekort gir hjelp til de som trenger det mest.

  • Vi jobber lokalt

    Kirkens Bymisjon finnes i de fleste byer i Norge. Vi jobber alltid lokalt og gatenært. De tiltakene vi starter opp er svar på et behov i lokalmiljøet. Men alltid med en visjon om at alle skal erfare respekt og likeverd uansett hvem de er

  • Våre dører er åpne for alle

    For de som lever på skyggesiden av samfunnet vårt er ofte erfaringen at dørene som er åpen for de fleste er lukket for de. Det er da vi inviterer inn. Inn i varmen, inn i en meningsfull arbeidshverdag, inn i et rom der du skal få være den du er

  • Ingen er bare det du ser

    Vi tror på en verden der alle blir sett for det som bor inni dem og ikke det som synes på utsiden. Det bor vanvittige ressurser og krefter i alle mennesker, og vi jobber mot diskriminering, og forutinntatthet på alle nivåer. Alle skal med!

Hvorfor gi en hjertegave

Noen gaver gir mer varme enn andre. En hjertegave er en gave som gleder noen du aldri har møtt

Les mer om hjertegaver

Om Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.

Les mer om oss